Om region Agder


Normisjon region Agder er en region i den landsdekkende misjonsorganisasjonen Normisjon. Normisjon driver misjonsvirksomhet og sosialt arbeid i Norge og i en rekke land.

Normisjon
har fokus på fellesskap og misjon . Organisasjonen ble stiftet 01.01.2001 etter en sammenslåing av Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen.

Region Agder
dekker begge Agderfylkene og driver et omfattende arbeid for på alle aldersgrupper . Region Agder en av eierorganisasjonene bak Folkehøgskolen Sørlandet og en av stifterorganisasjonen til Risøy Folkehøgskole. Regionen eier leirstedet Eikely senter, Frolands Verk. På samme sted eier regionen Eikely Barnehage. Regionen har inngått samarbeidseavtale med Søndagskolen om bruk av Skogtun Leirsted, Marnardal, til leirvirksomhet.

Regionen
har misjonærer / utsendinger i Mali / Senegal.

Regionkontoret
er på Bibelskolen i Grimstad.

Per 31.12.2012
har region Agder; 42 Acta Barnelag, 21 Acta barnekor, 28 Acta Ungdomskor, 8 Acta Dans, 8 Tweenslag, 4 Acta Familiekor, 62 foreninger, en Misjonsforening, 5 Musikklag / kor, en Bibel - og bønnegruppe, 62 kvinneforeninger, 7 forsamlinger, 30 kontaktpersoner og 107 direktemedlemmer.

Regionen
ledes av et team bestående av Arne Inge Vålandsmyr, Ingebjørg Berstad Torp og Gunnar Urstad. Regionstyrets leder er Ole Magne Omdal.