Økonomi og givertjeneste

Alle som gir penger til Normisjon, har mulighet til å øremerke midlene. Under finner du en oversikt over hvilke lokale giverprosjekt som finnes i region Agder.


Regionale prosjekter:
• Enkeltgave til region Agder, prosjektnummer: 11499720
• Gave til Nytt fra Normisjon, prosjektnummer: 11570033
• Givertjeneste til region Agder, prosjektnummer: 11496403

Giverprosjekt til Acta Agder:
• Enkeltgave til Acta Agder, prosjektnummer: 11533429
• Givertjeneste til Acta Agder, prosjektnummer: 11496411

Bankkonto:
8220 02 82600

Fermate Sør
Gave til Fermate Sør kan gis på bankkonto 8220 02 82600
Merk gaven med "Fermate Sør"
Nettadresse: www.sor.fermate.no