Strategiplan for region Agder

Siden regionårsmøtet i 2012 vedtok region Agders strategi mot 2022, har det vært fokusert på bønn og lederskap. Fra 2015 er «Evangelisering og misjon» satsingsområde.


Strategiplanen for region Agder kan lastes ned fra PDF-filen under:

Strategi mot 2022 i Normisjon region Agder.pdf