Normisjon Agder trossamfunn

Normisjon Agder trossamfunn (trossamfunn) er tilknyttet Normisjon region Agder og tilbyr en kirkerettslig tilhørighet med tilknytning til organisasjonen. Trossamfunnet bygger sitt arbeid på Den hellige skrift og på Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse.


Medlemskap i trossamfunnet er et tilbud til deg som opplever at ditt lokale Normisjons-fellesskap fungerer som ditt åndelige hjem og menighet, eller som ønsker en formell tilhørighet fordi du deler Normisjons trosgrunnlag. Medlemskap er ikke begrenset til personer som bor i Agder. Alle som deler trossamfunnets trosgrunnlag kan melde seg inn uansett bosted.

Fakta om Normisjon Agder trossamfunn:

 • Trossamfunnet administreres av Normisjon region Agder, ikke av den enkelte menighet/forsamling/forening i Normisjon
 •  Ble vedtatt opprettet av Normisjon region Agders årsmøte 25. mars 2017
 • Har eget styre og forstander

 

Tilbud og tjenester

Trossamfunnet har ingen tilbud som kun er forbeholdt innmeldte medlemmer, men medlemmer har likevel tilgang til en rekke tjenester i regi av Normisjons lokale fellesskap (Tilbudet varierer i forhold til lokale forhold).

 • Dåp
 • Trosopplæringstilbud for barn og unge
 • Konfirmantarbeid
 • Velsignelse av inngått ekteskap
 • Nattverd
 • Begravelser

Aktivitetene og tjenestene er åpne for alle som ønsker det, uavhengig av kirketilhørighet.

Hvorfor bli medlem?

Du får tilhørighet til et trossamfunn som har samme læremessige basis som Normisjon.

Du får tilhørighet til et trossamfunn med hjerte for de unådde og med stor virksomhet i Norge og internasjonalt.

Du blir medlem i et trossamfunn som gjennom Normisjons landsdekkende nettverk av lokale fellesskap kan tilby et bredt spekter av tjenester.

 

Hvordan bli medlem?

Medlemskap i Normisjon Agder trossamfunn forutsetter en kristen dåp i den treenige Guds navn. For å kunne melde deg inn må du

 • Være norsk statsborger eller bosatt i Norge
 • Ha fylt 15 år
 • Ikke være medlem i noe annet trossamfunn

Du må selv sørge for utmelding i eksisterende trossamfunn (og motta utmeldingsattest) før du melder deg inn i Normisjon Agder trossamfunn.

Trossamfunnstilhørighet regnes som sensitive personopplysninger og innmelding må derfor sendes inn per post med underskrift. Du vil motta en innmeldingsattest når medlemskap er registrert.

 

Barn og medlemskap

Medlemskap i Normisjon Agder trossamfunn forutsetter en kristen dåp i den treenige Guds navn. Barnet sitt medlemskap følger ikke automatisk med når foreldrene eventuelt melder seg inn i et nytt trossamfunn. Foreldrene må selv sørge for at barnets medlemskap blir avsluttet der det er innmeldt, og eventuelt melde barnet inn i foreldrenes nye trossamfunn, dersom det er ønskelig.

Her er noen viktige poeng hentet fra lovverket:

 • Barn som blir født mens foreldrene er gift, hører til samme trossamfunn som foreldrene
 • Gifte foreldre som er medlem av ulike trossamfunn utenfor Den Norske kirke, avgjør sammen om barnet skal være medlem eller høre til i et trossamfunn, og eventuelt hvilket trossamfunn det skal være
 • Barnet hører til samme trossamfunn som mor fra fødsel av dersom foreldrene ikke er gift
 • Når barnet er 12 år eller mer, skal det få si sin mening om innmelding eller utmelding, om det lar seg gjøre
 • Dersom en av foreldrene er medlem i Den Norske kirke, vil barnet tilhøre denne kirken fra fødselen av. Foreldrene må i så tilfelle gi melding dersom de ikke ønsker at barnet skal tilhøre Den Norske kirke 

Trossamfunnstilhørighet regnes som sensitive personopplysninger og innmelding av barn må derfor sendes inn per post med underskrift av de som har foreldreansvar (er det to personer med foreldreansvar, må begge signere).
 

Lovverket kan være noe forvirrende når det gjelder barn og trossamfunn, og vi anbefaler at du leser denne artikkelen:
Norges Kristne Råd: Barn og tilhørighet til trossamfunn.

For andre avklaringer, se lovtekst i «Lov om trudomssamfunn og ymist anna».

Spørsmål og informasjon

Ta kontakt med: Gunnar Urstad (forstander i trossamfunnet)
trossamfunnagder@normisjon.no eller 48114910