Acta Møre

«Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, lærer å følge og ærer Jesus Kristus»


Acta Møre er Normisjon Møre sitt barne og ungdomsarbeid.
Arbeidet inkluderer barn og ungdom i alderen 0 - 26 år.
Det er ledet av Acta-leder Mattis Bårnes, og et regionalt barne- og ungdomsråd. 
Det er ca 20 barne- og ungdomslag som er tilsluttet Acta Møre.

Vil du være med i barne- og ungdomsrådet, eller ønsker du kontakt med Acta?
Ta kontakt med Mattis Bårnes:
mail: mattis.barnes@normisjon.no
tlf: 41514691