Om region Møre


Normisjon er en landsdekkende misjonsorganisasjon, som ble stiftet 01. januar 2001 som følge av sammenslåingen av Indremisjonsselskapet og Santalmisjon. Organisasjonen driver med misjonsvirksomhet og sosialt arbeid i 10 land, medreknet Norge. Den har fokus på fellesskap, ledertrening og misjon.

Normisjon Møre
 er en del av Normisjon, og har hatt virkeområde i hele Møre og Romsdal. Men vi ønsker å tenke nytt. Vi tenker at fylkesgrenser er kunstige grenser for å ramme inn det arbeid, og de ressurser og ideer som vi i regionen har. Derfor har vi i årsmøtet pr 2013 vedtatt å fusjonere med hovedkontoret, som ligger i Oslo. I praksis blir noe av det administrative overført til dit, og de ansatte får mer tid til å være ute på oppdrag. Vi ønsker også å tilby vår kompetanse ut i hele landet.

Ansatte i Normisjon Møre er Torgeir Frøvik Frøsøye (regionleder), Mattis Bårnes (Acta-leder) og Ismet Kajolli (Vaktmester på Vassbotn leirsted)

Normisjon Møre består av ca 80 små og store fellesskap, som inkluderer barnelag, Soul Children-kor, voksenforeninger og Molde-fellesskapet. Vi er medeigere av Høgtun folkehøgskole, og eier leirstedet Vassbotn på Nordmøre.

Regionstyret for region Møre
som ble valgt 9. April, 2016: 
Ivar Aae (leder)
Torgeir Frøvik Frøsøye (Regionleder)
Mattis Bårnes (Acta-leder)
Edgar Fredriksen
Kjell Nyland
Kjell Pettersen
Arnor Evensen
Liv Johanne Opstad
Tore Humstad (1. vara),
Hildegunn Tungesvik Gustad (2. vara)