Regionavisa Møre

Nytt fra Normisjon kommer ut seks ganger i året og informerer om Normisjons arbeid regionalt, på landsplan og i samarbeidslanda.


Avisa er gratis og kan bestilles fra regionkontoret.
Her kan du lese alle årgangene.