IMI barnehage

Stiftelsen IMI barnehage ble opprettet av Normisjon, og har som visjon: Aktive barn – engasjerte voksne!


IMI barnehage eies og drives av Stiftelsen IMI barnehage, som ble opprettet av Normisjon. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, som i det daglige betyr det at de har eget kristent tema gjennom måneden, (eks. Moses, Noahs ark, juleevangeliet, påskebudskapet), og har ukentlig egne kristne samlinger. I tillegg deltar de på julegudstjeneste og påskegudstjeneste i Alta menighet.

Barnehagen har 4 baser; 2 i Bossekop (bak Fagtrykk), 1 på midtbakken, Komsabasen (ved Komsa skole) og Øytunbasen i Øvre Alta. Den har sentral beliggenhet med nærhet til flotte friluftsområder. Det legges vekt på natur- og friluftsliv og barn og voksne er mye ute i all slags vær.

www.imi-barnehage.no