Solvang leirsted & camping

Solvang leirsted & camping i Alta ligger innerst i Altafjorden i Finnmark, og har naturskjønne omgivelser.
Solvang leirsted & camping eies og drives av Normisjon region Nord. Solvang ble bygget i 1971 av Vest-Finnmark krets i det som da het Det norske Lutherske Indremisjonsselskapet (nåværende Normisjon region Nord). Pådriverne hadde en visjon om å lage et leirsted, og fikk kjøpt tomten på Transfarelvmoen i 1968. Leirstedet ble innviet i juli 1971 på landsungdomsstevnet til Indremisjonsselskapet. Tidlig på 70-tallet bestemte eierne seg for at de skulle åpne stedet som campingplass om sommeren, og fikk bygget servicehus og hytter på tomten. Siden da har Solvang vært campingplass i sommermånedene, og leirsted resten av året.

www.solvangcamping.no