Om region Nord

Region Nord består av Troms og Finnmark fylke. Vi brenner for at enkeltmennesker i vår region skal bli utrustet til å være gode forbilder i sitt liv med Jesus.


Vår region består av enkeltmennesker og fellesskap i Troms og Finnmark fylke som ønsker å se "Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag". Dette er den grunnleggende sannheten i alt vi gjør, og det vi også ønsker at skal prege region Nord.

 

Enkeltmennesker får utfordringer

I region Nord brenner vi for at enkeltmennesker i alle aldere skal få ledertrening gjennom nye utfordringer i kristenlivet i trygge rammer. Vi bruker lederroller på arrangementer, styreverv og lederteam. På denne måten får mennesker lov å prøve noe nytt, de får hjelp til å finne sine nådegaver og får lov til å være i en bevegelse i sitt liv med Jesus Kristus.

 

Fellesskap på leir

Gjennom Acta – barn og unge i Normisjon arrangerer region Nord leirer for flere aldersgrupper. I tillegg til dette har Acta Nord en disippelgruppe for ungdommer, misjonsforening for studenter og unge voksne og de samarbeider ofte med vårt største menighet Norkirken Tromsø om arrangementer.


Arrangementer og tjeneste

Vi samarbeider med Normisjon region Nordland om det årlige sommerstevnet Sommer i Nord, som er et av landsdelens største arrangementer for kristne.  Hvert år har vi over 70 engasjerte frivillige i løpet av langhelga. I tillegg til Sommer i Nord har vi hatt feriedager for eldre, weekend for unge voksne og kvinnehelger.