Lokale fellesskap

I region Nord har vi en rekke ulike fellesskap med ulike målgrupper. Her kan du lese om dem.


Menigheter i region Nord

Norkirken Tromsø

Norkirken Tromsø er det største fellesskapet i Normisjon region Nord. Menigheten har i overkant av 110 medlemmer, og har to gudstjenester stort sett hver søndag. Visjonen til menigheten er "Vi vil se forvandlet liv og forandret samfunn gjennom fellesskap som møter, følger og tjenes Jesus."

Kontaktinformasjon finnes på menighetens egen hjemmeside.

Foreninger i region Nord

Alta Normisjon

Leder: Britt Klevberg.
Foreningen har ca 40 medlemmer. Alta Normisjon har møter noen søndager i måneden på bedehuset de eier. Foreningen har en egen hjemmeside.

Alta Im. Formiddagstreff

Leder: Svanhild Grimstad
Formiddagstreffet er et åpent tilbud til alle som vil dele et kristent, sosialt fellesskap. Det drives av frivillige og er et samarbeid mellom Alta menighet og Alta Normisjon. Møtested er Alta bedehus annenhver onsdag.

Bogen og Flesnes kvinneforening

Foreningen driver et bedehus, og er kontaktperson for virksomheten der.

Finnfjord Santalforening

Leder: Britt Elin Berntsen
En kvinneforening som har månedlige møter i Finnsnes kirke med enkel bevertning.

Finnsnes Normisjon

Leder: Lars Nygård

Harstad Normisjon

Leder: Ole Magnar Drønen
Har medlemmer i alle aldersgrupper og jevnlige møter på bedehuset Bethel i Harstad. Kontaktinformasjon finnes på foreningens egen hjemmeside www.bethelharstad.no.

Hofsøy og Hals misjonsforening

Leder: Anne Hofsøy
En kvinneforening med medlemmer mellom 70 og 100 år.

Manat Tromsø

Leder: Odd-Arne Sørensen
En forening som startet etter et besøk i Aserbajdsjan i 2010. Medlemmene ønsket å videreføre arbeidet med fokus og innsamling til Normisjons arbeid i landet. De møtes to ganger i året til fellesskap, bønn og fokus på Aserbajdsjan.

Medby Indremisjonsforening

Leder: Charlotte Vegge
En misjonsforening med eldre mennesker som møtes på Medby kapell.

Medby og Botn Kvinneforening

Leder: Charlotte Vegge
Foreningen møtes mellom 4 og 6 ganger i året, og har møter med sang, andakt og utlodning.

Mødres Minde (Andørja)

Leder: Elida Dybdal
Mødres Minde møtes en gang i måneden på Andørja aktivitetssenter. De leser misjonsblad, har andakt, sang, bønn og enkel bevertning. 

Røkenes og Lotternes misjonsforening

Leder: Mette Norbye
Driver et bedehus, og arrangerer av og til noen barneleirer.

Sørreisa Normisjon

Leder: Annhild Aadland
Foreningen har møter med 5-20 mennesker. De driver en del arbeid i samarbeid med Den norske kirke, og har bl.a. bidratt til at Sørreisa menighet har fått misjonsavtale med Normisjon.

Sørvik og Nordvik misjonsforening

Ledere: Anna og Inge Norbakken
Foreninga har møter på menighetshuset i Sørvik første onsdag i måneden fra oktober til mai. De er omtrent 15 medlemmer.

Vikstrand Misjonsforening

Leder: Helene Hofsøy
En liten misjonsforening på noen få medlemmer som har jevnlige møter.

 

Foreninger tilknyttet Norkirken Tromsø

Kvinneforeningen Enigheten

Leder: Ingeborg Larsen
En kvinneforening med jevnlige møter som møtes med samtale om åndelige og dagligdagse ting.

Kvinneforeningen Såkornet

Leder: Inger Lind
En kvinneforening med jevnlige møter som ønsker å være en inspirasjon for å være et vitne i hverdagen.

Kvinneforeningen Surdeigen

Leder: Mari Norum Kopland
En kvinneforening som møtes hver tredje uke til legemlig og åndelig føde i hjemmene til hverandre. De leser Bibelen, har samtale og bønn sammen.

Mannsgruppa

Leder: Leif Kopland
En mannsforening med månedlige møter hjemme hos medlemmene. De går gjennom påfølgende søndagens tekst, og diskuterer denne sammen.
 

Acta-lag i regionen

G2 Norkirken Tromsø

Klubb Minibethel

Nordlys barnegospel

Tromsø Soul Children