Regionavisa Nord

Nytt fra Normisjon er informasjonsavisen fra regionene i Normisjon.


Region Nord og region Nordland samarbeider om å lage en felles avis. Avisen kommer ut seks ganger i året og har sju sider med regionalt stoff fordelt likt mellom regionene og 3 sider fellesstoff fra organisasjonen.

Det koster kr. 200.- per år å få avisen tilsendt i papirform. Nytt fra Normisjon - kan bestilles fra regionkontoret.