Kontakt oss


Betania Bodø

Nordland regionskontor

Bankgiro:
3000.15.27645

Org.nr.
981 966 724

Tlf:
404 37 692

E-post:
region.nordland@normisjon.no

Besøksadresse:
Kongens gate 12, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 672, 8001 Bodø