Regionavisa Nordland

Nytt fra Normisjon er regionavisa for Normisjon i Nordland. I menyen til venstre kan du lese alle årgangene.


Regionsavisa kommer ut fire ganger i året og informerer om Normisjons og Actas arbeid regionalt, på landsbasis og i samarbeidslanda. 

Avisa har en frivillig kontingent på kr 250,- pr år som sendes til konto 3000.15.27645.

Hvis du vil ha den tilsendt kan den bestilles fra regionkontoret. 

Stoff til bladet sendes til region.nordland@normisjon.no. Bidrag fra både nord og sør i fylket mottas med takk!