Om region Oppland

Normisjon har virksomhet i Oppland. Arbeidet omfatter blant annet foreninger, skoler og leirsteder.


Vi har to leirsteder der det er mye aktivitet året rundt, med leir, utleige, camping og diverse annet. Kirketeigen ligger på Kvam i Gudbrandsdalen, mens Skogstad ligger på Eina, Toten.

Ellers har vi mange barne-, ungdoms- og voksenforeninger spredt rundt i hele regionen. Arbeidet er mangfoldig, og vi når mange gjennom det.