Nytt fra Normisjon Øst/Oppland


Avisa er gratis og kan bestilles fra regionkontoret.

Regionavisa Nytt fra Normisjon region Øst kommer ut fire ganger i året og informerer om Normisjons arbeid regionalt i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, på landsplan og i våre samarbeidsland.

I menyen til venstre finner du regionavisa i pdf-format.