Historisk arkivmateriale

Arkivstyret i Normisjon region Østfold er en pådriver for at gammelt og verdifullt materiale fra foreningene i regionen skal bli godt tatt vare på.


Menyen gir oversikt over hvilke foreninger i kommunene i Østfold som har historisk arkivmateriale og hvor det er lagret. Oversikten her omfatter også flere nedlagte foreninger.

Spørsmålet kan rettes til leder i arkivstyret;
Boe Johannes Hermansen
Hovlandgata 2
N-1640 Råde
Telefon: 99612822
e-post: bojohermansen@gmail.com