Aremark


Historisk materiale er levert fra Aremark Normisjon til Aremark Historielag

 Flg. er levert:
1 Den første protokoll for Aremark Indremisjon fram til 100 års-jubileet i 1989
2 Protokoll for Aremark Misjonshus fra 1955
3 Tinglyst skjøte for Misjonshuset
4 Byggebevis 24/9-1953
5 Møtebok: Byggekomiteen for Barnehagen

Fra Aremark Normisjon v/kasserer Karin Pettersen, Fosbyåsen, 1798 Aremark