Regionøkonomi og givertjeneste


Særlige regionale givertjeneste-prosjekter:

Normisjons arbeid i region Østfold - 102000
Forkynnertjenesten, region Østfold - 102001
Fermate Østfold - 102095
Sauevika Leirsted - 102085
Sjøglimt Leirsted - 102090
Sjøglimt inn i fremtiden - 102092

Acta prosjekter:

Actas arbeid i region Østfold - 202000
Lønn til Acta ettåring Østfold - 202001
Lederopplæring Acta Østfold - 202002


Bankkonto: 3000 14 71682

«ET LITE TIPS - VI ER PÅ VIPPS!»
Vi minner om at det har blitt enda enklere å gi gave, ved at vi nå har åpnet for å «vippse» en gave til Normisjon Region Østfold. Vårt Vippsnummer er «12613 Gave til Region Østfold». Vi har også et Vippsnummer til ACTA «18177 100 for 100 ACTA Østfold».

Vipps i vei og hjertelig takk for gaven! Husk å merke gaven med formål.


Fermate Østfold, kampanjenummer 7215001, Bankkonto: 3000 18 32715, se Fermates nettside om økonomisk støtte - denne linken