Leirsteder, gjenbruksbutikker...

Region Rogaland eier 3 flotte leirsteder: Horve Ungdomssenter utenfor Sandnes, Vaulali leirsted i Strand kommune, Stemnestaden Leirsted i Aksdal. Vi har også to gjenbruksbutikker, Galleri Normisjon i Sandnes og på Aksdal.


LEIRSTEDER 

Vaulali leirsted

hjemmeside: http://www.vaulali.normisjon.no/index.php

facebook: https://www.facebook.com/Vaulalileirsted

Stemnestaden

hjemmeside: http://www.stemnestaden.no

facebook: https://www.facebook.com/Stemnestaden-leirsted

Horve Ungdomssenter

hjemmeside: http://horveungdomssenter.no

facebook: https://www.facebook.com/HorveUngdomssenter

 

GJENBRUKSBUTIKKER

Galleri Normisjon Sandnes  

facebook: https://www.facebook.com/gallerinormisjonsandnes 

Galleri Normisjon Aksdal

facebook: https://www.facebook.com/galleriaksdal