Agenda 1 i region Sogn og Fjordane

Normisjon Sogn og Fjordane er i gang med Agenda 1.


 

Agenda 1 er eit lærefellesskap som vi ønskjer at flest mogleg foreiningar og fellesskap i regionen nyttar seg av. 
Det er eit prosessverktøy som hjelper fellesskapa å nå vidare ut. 
Regional samling éin gong i halvåret. 

Har du spørsmål, kontakt Vegard Tennebø,
tlf.: 90 64 20 84
e-post: vegard.tennebo@normisjon.no

Relatert:
Agenda1: spissar fokus