Fellesskapsutvikling i region Sogn og Fjordane

Korleis byggje fellesskap for framtida?


I region Sogn og Fjordane er Vegard Tennebø tilsett som fellesskapsutviklar. Særleg yngre menneske / familiar er i fokus. 

Har du spørsmål, idear, tankar? 

Kontakt Vegard Tennebø, 
tlf. 90 64 20 84, e-post: vegard.tennebo@normisjon.no
Følg med på www.facebook.com/fellesskapnordfjord