Fritidsforkynnarar

i Normisjon region Sogn og Fjordane


Ta kontakt med regionkontoret eller ein fritidsforkynnar dersom de vil ha talar til møte. Bruk gjerne desse flotte fritidsforkynnarane som stiller seg til disposisjon. 

Namn Telefon  Stad 
 Finn Bjarnastein  99 71 45 50 Haugen/Nordfjordeid 
 Marta Fimreite  57 72 72 68 Vassenden 
 Norvald Gjengedal  57 87 31 41 Olden 
 Øystein Haug  57 72 45 24  Førde 
 Jørn Ilje  93 23 73 10 Haugen/Nordfjordeid 
 Morten Leirgul  57 86 74 63 Sandane
 Ingolf Muri  57 87 31 68 Olden 
 Alfred Styve  57 82 66 36 Førde 
 Kjell Tonheim  57 74 49 13 Florø 
 Sigbjørn Tonheim  57 82 41 29  Førde 
 Solveig Aaberg  57 87 38 33  Oldedalen  
 Rolf Stave  57 85 99 59 Ervik/Stadt 
 Frode Kvalheim  99 16 15 25  Kvalheim/Vågsøy 
 Kari Synnøve Muri  99 39 59 83 Olden  
 Andreas Tjomsland  90 73 91 02  Sandane