Regionavisa Sogn og Fjordane

Vi gjev ut ei avis fem ganger i året som fortel nytt frå arbeidet til Normisjon i Sogn og Fjordane. I tillegg kan du lese nytt frå nabofylket Møre og Romsdal og det internasjonale arbeidet vårt.


Ta kontakt med oss for å få avisa tilsendt gratis i posten.

Tlf: 57 86 63 49
E-post: region.sogn.fjordane@normisjon.no

Frivilleg abonnementspris: kr 250 i året som betalast på tilsendt giro.