Påmelding til leir

Her kan du melde deg på leirar i Sogn og Fjordane.Info om sommarleirane finn du her

Meld deg på i skjemaet under. 

Påmelding til Familieleir på Fjordly i eige skjema. Info og påmelding her

Velg leir
Kun mini-leir: Namn på følgje?
Etternamn: (påkrevd)
Førenamn: (påkrevd)
Adresse:
Postnummer: (påkrevd)
Poststad: (påkrevd)
Telefon/mobil til føresette: (påkrevd)
Eventuelt telefonnr 2 til føresette
Fødselsdato (dd.mm.åååå): (påkrevd)
Kan bilete av deltakaren brukast i våre publikasjonar?
Namn til foreldre/føresette: (påkrevd)
Diagnosar, medisin eller funksjonshemming vi må vite om:
Mobilnr til barnet/ungdommen
Epost: (påkrevd)
Annan info:
Kven ønskjer du å bu saman med?
Eg samtykker i at opplysningane som er skrive inn i skjemaet, blir lagra for gjeldande arrangement
Ønskjer du å få informasjon frå Acta om tilsvarande leirar?