Påmelding til leir

Her kan du melde deg på leirar i Sogn og Fjordane.Oversikt vårleirane på Fjordly og Teigen finn du her
Dato for sommarleirane ligg også i same saka, lengst nede.

Meld deg på i skjemaet under. 

 

Velg leir
Kun mini-leir: Namn på følgje?
Etternamn: (påkrevd)
Førenamn: (påkrevd)
Adresse:
Postnummer: (påkrevd)
Poststad: (påkrevd)
Telefon/mobil til føresette: (påkrevd)
Eventuelt telefonnr 2 til føresette
Fødselsdato (dd.mm.åååå): (påkrevd)
Kan bilete av deltakaren brukast i våre publikasjonar?
Namn til foreldre/føresette: (påkrevd)
Diagnosar, medisin eller funksjonshemming vi må vite om:
Mobilnr til barnet/ungdommen
Epost: (påkrevd)
Annan info:
Kven ønskjer du å bu saman med?