Kontakt oss

Regionkontor- Normisjon region Trøndelag


Åpningstid: tirsdag-fredag kl. 10.00-15.00

Tlf: 404 48 870
E-post: region.trondelag@normisjon.no
Postadresse: Prinsensgate 22 B, 7012 Trondheim

Gavekonto: 3000. 14. 71518