Om region Trøndelag

Normisjon region Trøndelag organiserer virksomheten til Normisjon i Trøndelagsfylkene.