Basisdokumenter


 
 
Handlingsprogram 2015 - 2018 
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet  
 
                      Strategidokument for 
2012-2025

Klikk her for å laste ned eller leste dokumentet   
     

 

 

 

 

 

 

Treårsmeldingen 2012-2015

Klikk her for å laste ned eller leste dokumentet 

     
      


  
Treårsmeldingen 
2009-2012

Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet 
 
Lover i Normisjon inneholder hele Nomisjons lovverk med de endringer som ble vedtatt under Generalforsamlingene i Grimstad 2006, Trondheim 2009, Stavanger 2012 og Grimstad 2015. 

Klikk her for å lese eller laste ned dokumentet 
     
       


Lover for foreninger inneholder lover som gjelder for alle foreninger som er tilsluttet Normisjon. Lovene ble vedtatt 20. oktober 2000 av landsstyret i Normisjon.
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
     
 


Grunnlagsdokumentet er den basisen som ble vedtatt da Det norske lutherske Indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjon vedtok å slå seg sammen i 2001.
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
     
 
Verdidokument for Normisjon og Acta beskriver hvilke verdier ansatte og frivillige i organisasjonen skal jobbe etter.

Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
     
 
Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser

Normisjon tar anklager om seksuelle krenkelser på alvor og har utarbeidet prosedyrer basert på et kristent menneskesyn, og hvor det er lagt vekt på å møte både den som kommer med en krenkelseshistorie og den som anklages på en ivaretakende og korrekt måte.

Mennesker som har opplevd seksuelle krenkelser fra ansatte eller frivillige medarbeidere i Normisjon kan henvende seg til 

Else Kari Bjerva - tlf. 45 21 33 82 eller
Tormod Kleiven - tlf. 95 08 42 75  

Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
     
    Normisjon's strategy for international diakonia
Klikk her for å laste ned dokumentet
     

 

Ground rules for mission
Klikk her for å laste ned dokumentet

 

     
   

Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for conduct
Klikk her for å lese eller laste ned dokumentet

 

  
Treårsmeldingen 
2009-2012
 
Klikk her for å laste ned eller leste dokumentet 
     

   
   

Normisjon's strategy for international diaconia
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet

     
    Ground rules for mission
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
     
    Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct 
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
   
   

Normisjon's strategy for international diaconia
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet

     
    Ground rules for mission
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
     
    Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct 
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
   
   

Normisjon's strategy for international diaconia
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet

     
    Ground rules for mission
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
     
    Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct 
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
   
   

Normisjon's strategy for international diaconia
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet

     
    Ground rules for mission
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
     
    Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct 
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
   
   

Normisjon's strategy for international diaconia
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet

     
    Ground rules for mission
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
     
    Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct 
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
   
   

Normisjon's strategy for international diaconia
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet

     
    Ground rules for mission
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet
     
    Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct 
Klikk her for å laste ned eller lese dokumentet