Politiattest i Normisjon og Acta


Retningslinjer for bruk av politiattest

(Skrevet av: Else Kari Bjerva 11.12.2014)

Normisjon og Acta - barn og unge i Normisjon har gjort vedtak om å innhente politiattest av alle ansatte og alle frivillige medarbeidere over 17 år som har et arbeid som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette er gjort med hjemmel i Politiregisterforskriften §34-1 p.

MERK: NY ORDNING FRA 1. juli 2014:
Fra 1. juli, når ny politiregisterlov og forskrift trår i kraft, kan de frivillige organisasjonene ikke lenger bruke de skjema for søknad om politiattest som de tidligere har brukt, fordi politiet har innført et nytt system.

Elektronisk søknad om politiattest:
Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett.
Se: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

For organisasjon og lag:
NB: I den nye ordningen med innhenting av politiattester blir barne- og ungdomslagene bedt om å fylle ut et eget skjema for hver enkelt søker. Skjema kan lastes ned her:   https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2777.pdf

I skjemaet blir en blir bedt om å fylle ut blant annet formål og hjemmel

Fyll inn følgende:

Formål:
Oppgave i frivillig organisasjon som medfører et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Hjemmel:
Politiregisterforskriften §34-1, jfr politiregisterloven §39 (1)

Dette skjemaet skal så den enkelte søker legge ved sin søknad om politiattest.

Den enkelte må så framvise politiattesten for den ansvarlige i laget, regionen eller sentralleddet.Her kan du lese mer om retningslinjene til Normisjon og Acta: