Verdidokument

Formålet med verdidokumentet er å tydeliggjøre det verdigrunnlaget som Normisjon bygger arbeidet på. Verdidokumentet forplikter ansatte og tillitsvalgte i Normisjon og Acta.


Last ned Normisjons verdidokument her!