Skattefradrag for gaver til Normisjon

For skatteåret 2021 kan du trekke fra inn til 50 000 kroner på inntekten for gaver til frivillig arbeid og dermed få lavere skatt. 

Normisjon er blant de organisasjonene som kommer inn under denne ordningen. For gaver på 500 kroner eller mer i løpet av et år, sender Normisjon en melding til Skatteetaten slik at giverne kan trekke fra beløpet på inntekten. Giverne får også en oversikt over hvilke opplysninger som er rapportert. Grensen på 50 000 gjelder for det man totalt gir til en eller flere organisasjoner.  

Konsulent Ann Kristin Ruud i medie- og markedsavdelingen understreker at gaver som det ønskes skattefradrag for må være inne på Normisjons konto senest 31.12.2021.

– Det kan ta noen dager fra pengene gis til de er på vår konto. Spesielt gjelder dette for gaver via Vipps. Vent derfor ikke til årets siste dag, oppfordrer hun. 

For at Normisjon skal kunne innberette gavene må man ha giverens fødselsnummer (11 siffer). 

– Vi har slike opplysninger på en del givere, men hvis noen er usikre, kan man sjekke sin profil på MinSide, sier hun.