Takk til Nils


Nils Jøssang sier takk for seg etter litt over 2 år som administrasjonsleder på regionskontoret.

Denne trivelige karen som er bosatt i saftbygdi Sogndal har gjort en solid jobb med å holde gang i maskinrommet til regionen. Nils har vært med å effektivisere og digitalisere mange av de administrative oppgavene til regionen. Mange har fått løst problemer ved å ta en telefon til Nils som har kunnskap om både administrering, økonomi, kobling av internett eller en streikende frankeringsmaskin på kontoret. Takk for innsatsen og Guds velsignelse over arbeidet videre som pastor i Sogndal Indremisjon.

Inn til videre tar regionleder Jesper Lemming over oppgavene til administrasjonsleder. Stillingen til Jesper blir da utvidet fra 60 % til 90 %.