Sosialarbeidaren Pippi

Pippi sit klar å ventar på elevane ved Nordfjord FHS.
Foto: Tord Hafnor. 

På skuleplassen på Nordfjord folkehøgskule sit det stadig vekk ein hund. Ho sit og speidar.

Ho speidar litt etter spennande ting, men aller mest speidar ho etter ein elev eller to som kan dele ut og ta i mot litt kos.

Elevane kjem, ein etter ein. Dei kosar og klemmer, stryk og klappar. Og når dei prøvar å gå vidare, får dei eit lite skubb av ein hundesnute i leggen, med bøn om endå litt meir kos. Og det blir det.

Sosialarbeidaren Pippi har alltid tid. Ho lograr og smiler. Ho lyttar til kven det skal vere, om kva det skal vere. Ho stiller ingen vanskelege spørsmål, sladrar ikkje, og er kjærleg og omsorgsfull mot alle.

1 Pippi + 130 elevar = sant.