Lars Sigmund Simonsen reiser rundt og forkynner

Lars Sigmund Simonsen

Fritidsforkynnar Lars Sigmund Simonsen frå Karmøy besøker regionen på nytt to siste vekene i mars. Her er oversikt over plassane han skal tale.

Lars Sigmund er ein godt likt forkynnar som er verdt å høyre. Han har etter kvart hatt mange reiser til region Sogn og Fjordane, og kjem igjen på nytt for å dele rikdomane i Guds ord. Velkomen til møta!
Alle datoar er i mars. Der det er bedehus i bygdene nemnt under, skal møta vere på bedehuset. Kontakt regionskontoret (57 86 63 49 / sof@normisjon.no) eller lokalforeininga om du har spørsmål.

18. Hyen / Straume kl. 18                     

19. Hyen / Solheim kl. 20

20. Stryn 19.30

21. Utvik kl. 18                                                              

22. Eid kl. 19                                                                

23. Eid kl. 19

24. Haugen kl. 16.                          Raudeberg kl. 19

25. Stårheim kl. 19.30

26. Deknepollen kl. 18

27. Davik kl. 19.30         

28. Pensjonisttreff Fjordly. Middag kl. 13. Møte kl. 15 (påmelding til middag, men ikkje til møtet)

29. Selje kl. 19                                                             

30. Selje kl. 17

31. Stadlandet kl. 16