Årsvikariat som Actaleiar

Acta Barn og Unge i Normisjon region Sogn og Fjordane har ledig årsvikariat som actaleiar i inntil 100% stilling frå 15.08.2020

 Acta – barn og unge i Normisjon er ein av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjonar. Visjonen vår er «Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus».


Acta består først og fremst av over 600 lokale fellesskap, nær 30 av desse ligg i Sogn og Fjordane. Regionen er ein aktiv region, med eit bredt frivillig engasjement, og vekst i leir- og lagsarbeidet.

Vil du vere med på Acta-laget? Acta i region Sogn og Fjordane har ledig inntil 100 % vikariat for Actaleiar frå 15.08.20.

Vi tilbyr:

 • Spennande stilling i ein vital stab
 • Kvardag prega av meining, utvikling og positivitet
 • Å vere med å byggje og utvikle Acta i Sogn og Fjordane
 • Løn og vilkår etter avtale i tråd med Normisjon sine lønsregulativ
 • (Stillingsstorleik inntil 100% etter avtale)

Du har/er..

 • relevant utdanning og/eller anna relevant erfaring
 • gode evner til samarbeid, men er også sjølvstendig
 • er fleksibel og løysingsorientert
 • kan stå inne for Acta og Normisjon sin visjon og verdigrunnlag
 • sertifikat og bil
 • du har og gjerne vore på leir før, har leiarkurs, bibelskule eller anna, men viktigast er personlege eigenskapar og at du deler vår visjon!

Arbeidsoppgåver:

 • strategisk arbeid opp imot Actas mål og visjon
 • administrative oppgåver/ dagleg drift og personalleiing av Acta i regionen
 • PR, markedsføring og fundraising
 • ansvar for leir og lagsarbeid regionen
 • oppfølging av frivillige/ kontakt med born og unge

Søknaden sender du til stine.hopland@normisjon.no. Legg ved cv, kopi av vitnemål, attestar og referansar.

Ta kontakt på mail eller 95 93 42 30 om du lurer på noko. Søknadsfrist: 17.06.2020