Årsmøtet er gjennomført

Årets årsmøte for Acta og Normisjon vart gjennomført per e-post og post. Vedlagt finn de protokollane frå begge årsmøta.

Årsmøtet vart gjennomført per epost og post i perioda 25.mai – 10.juni. No er stemmene gjennomgått, og protokollane signert og vedlagt. Acta og Normisjon Sogn og Fjordane takkar avtroppande styrer for innsatsen og ynskjer dei nye styrene lykke til, og gler oss til samarbeidet.

Frå 10.juni 2020 ser regionstyret slik ut: Styreleiar; John Olav Hoddevik, Sandane. Styremedlemmar: Møyfrid Sømme Kvamme, Oldedalen. Liv Bruland, Førde. John Bjarne Geithus, Naustdal. Elida Ø. Bruland, Førde. Anne Karin Totland Gillesdal, Kjølsdalen. Vara: Steinar Saltbones, Sandane. Anne Berit Refvik, Refvik. og Svein Helge Hovstad, Sandane.

Actastyret: Leiar: Rune Tøsse, Volda. Styremedlemmar: Ingrid Lade, Vågsvåg. Berit Leirgul, Sandane. Andreas Dalsbø, Stadlandet. Maria Fonn, Breim. Vara: Håkon Stave, Stadlandet. Elisabeth Osdal, Håvika. Filip Tøsse, Innvik.

Takk til Svein Ottar Sandal, Kari Rygg Leirgul, Frida Bjørnereim, Anders Osdal, Jenny Leirgul og Sofia Hyttedalen for innsatsen!

Protokoll årsmøtet Normisjon SOF

Protokoll Årsmøtet Acta region SOF