Acta sitt årsmøte for 2020

Seint, men godt er det endeleg klart for årsmøte i Acta Sof og leirklubben.

Tid og Stad: Fjordly Ungdomssenter, søndag 10.10.21 kl 16.30

Sjå innkalling for oversikt og program!

Innkalling

Årsmelding Acta

Årsmelding leirklubben Acta Sof

Årsreikneskap leirklubben