Årsmøte – protokoll 2022

Årsmøte i Normisjon Sogn og Fjordane fann stad på Førde bedehus den 23.april 2022. 42 frammøtte og 33 med stemmerett deltok.

Under finn du protokoll frå regionårsmøtet, ferdig signert.

Sakliste

Årsrapport regionen

Årsrapport Acta

Årsrekneskap region/acta

Årsmøteprotokoll 2022