Leirpåmelding

Her kan du melde deg på leirar som Acta region Sogn og Fjordane arrangerer.

Leirpåmelding Acta Sogn og Fjordane

    Gjeld nettside, avisa Nytt frå Normisjon og i framtidige brosjyrer. Namn blir aldri brukt utan at det er avtalt spesielt.