Våre handlingsplaner

Her finner du handlingsplaner for ulike avdelinger ved Normisjons hovedkontor. Handlingsplanene er levende dokumenter og skal ikke behandles på generalforsamlingen, men publiseres her til orientering.

Skoler (kommer)

HR og rekruttering

Administrasjon (kommer)

 

*SETNING SOM FØRER LESEREN VIDERE TIL HVORDAN DE KAN ENGASJERE SEG + KNAPP* EKSMPEL: Vil du vite mer om hvordan din Norkirke, ditt leirsted, eller….. kan ta tak i målene som vi beskriver gjennom PULS?*