Send dine innspill

Hvordan forstå strategien?

Det som presenteres på disse sidene, er landsstyrets strategiforslag for perioden 2024-2030. 

Strategien beskriver ikke alt som er viktig i Normisjon. Den tar utgangspunkt i et situasjonsbilde som er analysert gjennom de siste årene, og presenterer åtte hovedutfordringer på grunnlag av dette. Utfordringene blir imøtegått av fire hovedfokus, som er forkortet med akronymet PULS. Under hvert hovedfokus finnes til sammen 25 overordnede endringsmål. 

Strategiforslaget omtaler ikke hele Normisjons virksomhet, men det betyr ikke at det som ikke er nevnt skal nedprioriteres. Vi kaller strategiforslaget for en endringsstrategi, som fokuserer på de områdene der vi trenger å justere kurs for å nå målene våre.

Innspill?

Landsstyret ønsker dine tilbakemeldinger og innspill innen 1. desember, slik at disse kan tas med i bearbeidingen av strategiforslaget før det sendes ut som sakspapir senest én måned før generalforsamlingen.

Innspill angående strategiforslaget sendes på e-post innen 1. desember.

Lokalt og regionalt strategiarbeid

Når generalforsamlingen har vedtatt strategien, starter arbeidet med å utarbeide lokale og regionale planer. Dersom du har innspill om et spesifikt arbeid på ditt sted, oppfordrer vi deg til å kontakte regionkontoret eller fellesskapet du er en del av, slik at innspillene dine kan lyttes til i arbeidet med implementering av strategien.

Acta – barn og unge i Normisjon

Savner du strategi for Acta – barn og unge i Normisjon? Actas landsråd vil publisere strategiforslag på acta.no i løpet av november. Det vil følge samme mønster, med hovedutfordringer og PULS som hovedfokus i møte med utfordringene.