Rådsmøte 9. november

Rådsmøtet holdes i Norkirken Porsgrunn, Skauensgate 4 kl 11-15.

Gjennom flere år har regionarbeidet hatt en utfordrende økonomi. Temaet har vært gjenstand for mye engasjement både på årsmøtene og hos vekslende regionstyrer de senere år, uten at vi har klart å balansere utgifter og inntekter.

På regionårsmøtet i vår (2019), ble temaet igjen brakt på banen med antydninger om at det er nødvendig med drastiske tiltak for å møte de økonomiske realitetene.

Regionstyret har tatt tak i regionårsmøtets utfordring på to måter; 1) ved å nedsette et økonomiutvalg med mandat til å foreslå grep som bør gjøres for å sette «tæring eter næring» og 2) ved å innkalle til et rådsmøte for å samtale om hvor vi skal gå videre med regionarbeidet.

Regionarbeidet er et fellesprosjekt for alle Normisjonsfolk og foreninger i Telemark og på Brunlanes i Vestfold. Regionstyret, som opptrer på vegne av foreningene i dette området, ønsker derfor å drøfte sentrale spørsmål med sine oppdragsgivere. Regionstyret er opptatt av at arbeidet blir ledet med god og bred forankring hos dem som egentlig eier virksomheten, – foreningene og Normisjonsfolket. Vi håper derfor på god oppslutning om et rådsmøte som inviteres til å samtale om helt sentrale spørsmål for regionarbeidet videre.

Regionstyret ønsker tilbakemelding fra rådsmøtet på følgende hovedspørsmål:

  • Vil vi fortsatt ha Normisjon Region Telemark?
  • Hvilke ambisjoner skal vi ha for arbeidet i regionen?
  • Hvordan skal vi sikre økonomisk bærekraft for det arbeidet vi ønsker å ha?
  • Har vi kapasitet til å drifte to leirsteder?

Økonomiutvalget vil presentere sine vurderinger av situasjonen på møtet. 

For å få et best mulig rådsmøte, er det flott om dere melder fra til regionkontoret (tlf. 35522878) om dere kommer. La likevel ikke manglende forhåndspåmelding hindre dere fra å komme!


Det blir servert kaffe/te og vi spleiser på pizza, som blir dagens servering.

Vel møtt! Prøv gjerne å få noen med deg.

Hilsen

Jostein Gjærum, regionstyreleder