24 Hours avlyst

Vi har håpet i det lengste, men vi innser at 24 Hours-festival 2020 må avlyses…

Vi må dessverre vente til 2021 før vi kan arrangere 24 Hours-festival igjen.

Med dagens smittesituasjon har vi funnet ut at det ikke er forsvarlig å arrangere 24 Hours-festivalen denne høsten. Dette er det flere grunner til, blant annet

– for mange mennesker på liten plass
– for vanskelig å holde avstander mellom såkalte kohorter
– for vanskelig å holde god hygiene
– for dårlig sanitærforhold i dagens situasjon

Dette er en avgjørelse som stab og hovedledere for 24 Hours har tatt i fellesskap.

Eventuelle spørsmål rundt dette kan rettes til Actaleder Eirik Fjeld på 91851143.