Leirdatoer 2021

Leiråret 2021 er foreløpig høyst usikkert, men følgende datoer er allikevel satt.

VinterAction, Trovassli, 19.-22. februar
Påskeleir, Trovassli, 1.-4. april
Alfleir, Oksøya, 4.-6. juni
Kids Camp, Oksøya, 25.-27. juni
Besteforeldre- og barnebarnleir, Oksøya, 28. juni-1. juli
SommerAction, Oksøya, 26.-30.juli
Summer Camp, Oksøya, 2.-6. august
Pappaleir, Oksøya, 17.-19. september

Vi håper på gode sommerdager på Oksøya!