Actaleder

Acta – barn og unge i Normisjon er Norges største kristne barne – og ungdomsorganisasjon og vår moderorganisasjon er Normisjon. Vi har et utbredt arbeid i region Telemark med rundt 40 lokale Actalag. Vi har to leirsteder, Trovassli i Øyfjell og Oksøya i skjærgården ved Brevik, og vi har ca. 11 leirer i året. Actas visjon: «Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus». Acta og Actaleder arbeider tett sammen med øvrige ansatte i regionen. Actalederen har kontor på Hauges i Lundegata 15 sammen med Acta og Normisjon Telemarks ansatte.

Ledig stilling som:

Leder i Acta, region Telemark

100 % fast stilling

Vi søker etter en ny leder som kan styrke og videreutvikle barne – og ungdomsarbeidet i regionen. Stillingen inngår i regionens lederteam.

Stillingen omfatter:

 • Tett samarbeid med Acta-styret.
 • Ledertrening og lederutvikling.
 • Oppfølging av Actas ungdomsteam.
 • Leirarbeid og regionale arrangementer.
 • Forkynnelse og undervisning for barn og ungdom.
 • Oppfølging av lokale Acta-lag.
 • Satsing på samarbeid med lokale organisasjoner og menigheter.
 • Budsjettarbeid sammen med Normisjon regionalt.
 • Samarbeid om regionale arrangement med Normisjon.

Du er en som:

 • Vil være en tydelig kristen leder for barn og ungdom.
 • Er kreativ, engasjert og nytenkende.
 • Er strukturert, fleksibel og liker utfordringer.
 • Kan jobbe selvstendig og i team.
 • Er inkluderende og som ser barn og ungdom.

Vi har:

 • Engasjerte ungdommer og lokallagsledere.
 • Viljen og ønske om å satse mer på Acta i årene fremover.
 • Kontorfellesskap i Skien, sammen med de øvrige ansatte i regionen.

Utdannelse innen teologi, ledelse eller pedagogikk er ønskelig. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid. Den som ansettes må arbeide ut fra Actas visjon og verdier. Det må fremvises godkjent politiattest. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ. Den som ansettes må regne med noe kvelds – og helgearbeid og det vil være noe reisevirksomhet i jobben, så du må disponere bil.

Tiltredelse etter avtale.

For mer informasjon Ta kontakt med oss på tlf.: 413 74 261

Søknad med CV og referanser sendes til:

region.telemark@normisjon.no

Søknadsfrist: 16. april 2023.