Acta Trøndelag

«Acta Barn og unge i Normisjon» er Normisjon sitt barne- og ungdomsarbeid. I Trøndelag og Nord-Østerdalen har vi nærmere 50 lokallag, samt ca. tre årsverk knyttet til regionkontoret.

Klikk her for å gå til Acta Trøndelags egne nettsider: http://www.actatrondelag.no.

Klikk her for å besøke Acta Trøndelag sin Facebook-side: https://fb.me/actatrondelag