Regionårsmøtet 2019 – 26.-28. april på IMI Stølen

Normisjon region Trøndelag har sitt regionårsmøte fredag 26. – søndag 28. april 2019 på IMI Stølen, Oppdal.

Regionstyret ber om at foreningene prioriterer regionårsmøtet 2019 og oppfordrer sterkt medlemmene til å komme til IMI Stølen. Det er på regionårsmøtet misjonsfolket møtes og drøfter arbeidet i Normisjon. Vi ønsker at regionårsmøtet skal være en samling til inspirasjon og motivasjon for oppdraget vårt – i Trøndelag, og i samarbeidslandene.

Vi ber om at Gud skal møte oss når vi samles til årsmøte, og at fellesskapet kan fungere på tvers av foreningene. IMI Stølen gir oss den beste ramma for et godt fellesskap, åndelig og sosialt.

For de som ønsker det, er det mulig å komme til IMI Stølen allerede fredag kveld (se programmet under). Det er lørdag 27.april som er årsmøtedagen.

Hovedtaler: Misjonær og pastor Alf Halvorsen. Jann Even Andresen medvirker også under årsmøtet. 

 

Stemmerett:
Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet. De som ønsker å ha stemmerett må melde seg på forhånd eller senest 1 time før forhandlingsmøtet settes. (Jmf. Normisjonslover § 2 og 5)

Saker som skal behandles:
• Årsrapport, regnskap, revisjonsrapport for regionen og IMI Stølen.
• Valg av medlemmer og varamedlemmer til regionstyret, samt valgkomite for 2020.
• Budsjett 2019 til orientering.
• «Sammen er vi Normisjon»
• Handlingsprogram for regionen 2019-2022

Det ligger meg på hjerte – frimodige ytringer om arbeidet i Normisjon. Her har alle delegater muligheter til å komme med synspunkter og innspill til regionstyret.

Påmelding:

Helst via dette påmeldingsskjemaet

eller e-post til region.trondelag@normisjon.no / telefon: 40448870

Påmeldingsfrist: 11. april

Sakspapirer sendes ut til alle som melder seg på innen påmeldingsfristen.

PROGRAM:

Fredag 26. april:

18.30:                   Innkvartering
19.30:                   Kveldsmat
20.30:                   Kveldssamling. Andakt v/Alf Halvorsen

Lørdag 27. april:

09.00:                   Frokost
09.30-10.30:         Registrering
10.30:                   Bibeltime v/ Alf Halvorsen. Tema: «Forvandlet og fornyet»
11.30:                   Årsmøte
13.00:                   Lunsj
14.00:                   Årsmøte fortsetter
18.00:                   Middag
19.30:                   Kveldssamling med lovsang. Fokus på arbeidet i Senegal

Søndag 28. april:

09.00:                   Frokost
11.00:                   Møte på IMI Stølen m/nattverd. Tale v/Alf Halvorsen
13.00:                   Middag

PRISER:

Priser fredag – søndag
Kr. 1560,- for rom med håndvask
Kr. 1760,- for rom med bad
Eneromstillegg kr. 300,-
Leie av sengetøy kr. 100,- (kan ha med eget sengetøy)

Priser fredag – lørdag eller lørdag – søndag
Kr. 1025,- for rom med håndvask
Kr. 1125,- for rom med bad
Eneromstillegg kr. 150,-
Leie av sengetøy kr. 100,- (kan ha med eget sengetøy)

Bare lørdag:
Hele dagen: kr. 450,-
Stevneavgift kr. 100,-
Lunsj kr. 150,-
Middag kr. 200,-