Bli med på årets regionsårsmøte!

13. april arrangerer vi i Normisjon Trøndelag vårt årsmøte i Salemhuset i Trondheim. (Prinsens gate 22b)
Vi håper at du som er en del av Normisjon Trøndelag melder deg på og blir med på årsmøte.

SAKSLISTE:
– Årsrapport, regnskap, revisjonsrapport for regionen og IMI Stølen.
– Årsrapport Acta, barn og unge i Normisjon
– Valg av styreleder, medlemmer og varamedlemmer til regionstyret,
samt valgkomite for 2025
– Budsjett for 2024 til orientering fra regionen og IMI Stølen.
– IMI Stølen – Hva ønsker vi med leirstedet vårt?
– Nytt lovverk og sentralisering av trossamfunn i Normisjon, hva betyr
det for meg og mitt felleskap?
– Strategi i Normisjon – PULS og region Trøndelag sin strategi.
– Dette ligger meg på hjerte – frimodig ytringer om arbeidet i Normisjon.
Her har alle delegater mulighet til å komme med synspunkter og innspill til
    regionstyret.

PÅMELDING:
Under finner du påmeldingsskjema.
Sakspapirer blir sendt ut til alle påmeldte rett før påske.

Samme dag og samme sted som vi arrangerer årsmøte vil det også bli arrangert tenkor reunion. Sammen med alle som er med på tenkor-reunion skal vi ha felleskap gjennom lunsj, middag, bibeltime med Marit Elisabeth Berling, og vi avslutter også dagen sammen med et klassisk «vintermøte», hvor Tenkoret opptrer, Marit Berling taler og Inger Brit Rødberg leder oss gjennom kvelden.