Regionårsmøtet 2020 er avlyst

Normisjon region Trøndelag sitt regionårsmøte 2020 er dessverre avlyst pga. fare for korona-smitte.

Vi kommer tilbake til foreningene med informasjon om hvordan vi skal gjennomføre årsmøtet for å sikre legitimitet for regionens virksomhet i kommende år. Det innebærer:

  • Godkjenning av årsmelding
  • Godkjenning av regnskap
  • Valg av regionstyret

Med vennlig hilsen

Inger Brit Rødberg, regionleder