Gjennomføring av regionårsmøtet 2020

Vi viser til tidligere innkalling til årsmøte i Normisjon region Trøndelag 17.-19. april 2020 på IMI Stølen. Dette arrangementet ble dessverre avlyst på lik linje med alle andre arrangementer på IMI Stølen pga. situasjonen som korona-viruset har satt oss alle i.

Regionstyret har vedtatt at nødvendige årsmøtesaker sendes ut til foreninger og direktemedlemmer i Normisjon region Trøndelag for gjennomgang og skriftlig tilbakemelding:

  • Årsrapport 2019 for Normisjon region Trøndelag, Acta, IMI Stølen og Hallarheim
  • Årsregnskap med revisjonsrapport 2019 for Normisjon region Trøndelag
  • Årsregnskap med revisjonsrapport 2019 for IMI Stølen
  • Valg til regionstyret

Under kan dere laste ned årsmøtedokumenter samt svarskjema, som skal benyttes for tilbakemeldling og stemmegivning. Alle som er medlem av en lokal forening eller er direktemedlem i Normisjon region Trøndelag, har stemmerett.

For mer detaljert informasjon om gjennomføring, se de to første sidene i årsmøtedokumentet.

Last ned årsmøtedokumentet her: Årsmøtedokument (pdf, 36 sider)

Last ned svarskjema her: Svarskjema (Word, 6 sider)